DPP_12343-880x587

БНБ вече с регистър на банковите сметки и сейфовете

05 януари 2017

От 3 януари 2017 г. Българската народна банка вече разполага с Регистър на банковите сметки и сейфове, създаден съгласно Закона за кредитните институции и Наредба № 12 на БНБ.

Регистърът представлява електронна информационна система, съдържаща информация, подавана от банките и клоновете на банки, които извършват дейност на територията на страната, относно номерата на банковите сметки, техните титуляри и уполномощените да се разпореждат със сметките лица. Освен това регистърът разполага и с информация за наемателите на сейфове в банки и техните пълномощници.

Съгласно Закона за кредитните институции достъп до информация от регистъра имат органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи), Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите, съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело и др. Разбира се, информацията ще могат да ползват единствено във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Потребители на данните ще бъдат и банките и клоновете на чуждестранните банки, извършващи дейност на територията на България. Право да получават информация относно съдържащите се за тях данни в регистъра имат и физически и юридически лица.

Всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, като отправи писмено искане до БНБ. БНБ предоставя исканата информация чрез писмена справка след заплащане на такса. На основание член от Наредба № 12 за РБСС физическите лица могат да получат справка от регистъра безплатно в 14-дневен срок от подаване на искането в БНБ.

Документите за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и таксите за получаване на справки от регистъра, са публикувани на интернет страницата на БНБ.

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)