инвазивните чужди видове

В България има 37 инвазивни чужди вида в природата

08 август 2018

От началото на август е достъпен онлайн „Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз”, съобщават от БАН. Той е публикуван през 2017 от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и мрежата ESENIAS, но вече всеки може да прочете и разгледа съдържанието му.

Атласът съдържа информация и оригинални данни от България за 37 инвазивни чужди вида, включени в първоначалния списък към Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г., относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. От тях 14 вида са растения, 7 вида – безгръбначни животни и 16 вида –  гръбначни животни.

Информацията за всеки вид е представена в 6 раздела: 1) Отличителни белези и биологични особености (с данни за таксономия, морфологични особености, отличителни белези и биология); 2) Произход и общо разпространение; 3) Разпространение в България; 4) Местообитания; 5) Пътища на навлизане и разпространяване; и 6) Въздействие. Статиите са илюстрирани с множество снимки на видовете.

Корицата на „Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз”

Корицата на „Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз”

Атласът е предназначен за широк кръг специалисти-биолози (ботаници, зоолози, еколози и др.), за служителите в държавната администрация (министерства, агенции, национални и природни паркове, държавни горски и ловни стопанства и др.), както и за студенти, ученици, и многобройните природолюбители и природозащитници, които са загрижени за опазването на богатото биологично разнообразие на страната.

В рамките на проекта е изготвена и постоянна експозиция в Националния природонаучен музей при БАН, посветена на инвазивните чужди видове, които се смятат за втората по важност причина за намаляване на биологичното разнообразие. В нея са представени екземпляри на някои от инвазивните чужди видове от значение за ЕС, включени в списъка към Регламента, като: американският шипобузест рак, рибата псевдоразбора, нутрията и ондатрата. Изложени са също и някои широкоразпространени и нанасящи щети у нас животински чужди видове, като: чемшировият молец, липовата дървеница, кафявата и зелената миризливки, испанският гол охлюв, зебровата мида, китайската блатна мида, слънчевата риба, червенобузата костенурка, малкият огърличест папагал и др. Представена е и информация за произхода, разпространението, начина им на живот и щетите, които могат да предизвикат.

 Вижте още: Събират данни от България за второ издание на „Европейски атлас на бозайниците”

публикацията подготви: Силвия Аризанова
снимка: Нутрия/pixabay.com

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)