Бойко Борисов

Готвим се за стотици милиони загуби по еврофондовете

25 септември 2015

Стотици милиони по европейските фондове от приключващия в края на годината стар програмен период няма да бъдат усвоени. Този извод може да се направи на база Междинен доклад относно напредъка по програмите, съфинансирани със средства на ЕС, който е приет с девет гласа “за” и трима “въздържали се” на депутатите от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

Повечето от Управляващите органи не са посочили конкретните суми, които ще бъдат “автоматично освободени”, т.е. няма да бъдат усвоени. Справка в Генерална дирекция “Регионална политика” на ЕК показва, че малко повече от три месеца преди края на програмен период 2007-2013, България е успяла да усвои 80,2% от европейската финансова помощ. Поне 74,4 млн. евро няма да могат да бъдат усвоени по Оперативна програма “Транспорт” сочат данните. Други 161 млн. евро ще останат за сертифициране в първото тримесечие на 2016 г. По ОП “Околна среда” се изтъква, че сериозен проблем е третирането на ДДС като недопустим разход по програмата.

Още през май месец стана ясно, че България ще трябва да възстанови на Брюксел около 150 млн. лв., което е изплатено по вече приключени проекти. Прави впечатление, че с пари от бюджета са платени около 30% от проектите, които се очакват да бъдат приключени в края на октомври – водни цикли, пречиствателни станции и депа за отпадъци. Така програмата е реализирала 95% усвояемост. Средствата, които са признати от Брюксел обаче са едва около 65%. От Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” твърдят, че имат готовност да финансират резервни проекти на стойност над 182 млн. лв. Депутатите обаче не са информирани за очакваните загуби по ОПРР, които се очакват в края на 2015 г.

Европейски парламент

От най-добре вървящата като темпове на усвояемост Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” твърдят, че към момента не очакват загуби на средства. Около 220 млн. лв. трябва да се разплатят през втората половина на годината по ОП “Конкурентноспособност”, за да не се стигне до загуба на средства, твърдят от Управляващия орган. Неотдавна от Министерство на икономиката обаче признаха за проекти, които са под риск. Минимум 4,5 млн. евро ще са загубите по една от “малките” Оперативни програми – тази за “Административен капацитет”. От другата “малка” програма – “Техническа помощ” твърдят, че не очакват автоматично освобождаване на средства.

Не такова е положението при Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Прогнозата е, че ще бъдат усвоени между 88 и 91% от средствата по програмата. Оптимистичната прогноза, която стана известна в първата половина на септември е, че загубите по ПРСР ще са поне 178 млн. евро. Отделно за втората половина на годината от бюджета ще бъдат взети 70 млн. лв. за покриване на разходите по ДДС, които ЕК не признава. Програмата за рибарство е с договорени средства за близо 199 млн. лв., докато към средата на 2015 г. реално разплатени за над седем години са едва 61,5 млн. лв.

От Междинния доклад, приет от народните представители, става ясно още, че и през втората година от програмен период 2014-2020 г. се предприемат предимно действия по подготовка на проекти и отваряне на процедури, не толкова към реално разплащане на значителни средства. Това се очаква да стане от следващата година. От Доклада става ясно още, че до края на месец октомври 2015 г. трябва да е факт възможността за изцяло електронна комуникация на бенефициентите с Управляващия орган на Оперативните програми, Сертифициращ и Одитен орган, включително изпращане на официални документи. 

Източниик: БГНЕС
Снимки: Еurope.bg

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)