765004048473

ЕК: Не се наблюдава широкообхватно възстановяване на българската икономика

27 февруари 2016

Не се наблюдава широкообхватно възстановяване на българската икономика. Икономическият растеж през 2016 г. ще бъде 1,5%, но той няма да бъде достатъчен и икономиката ще остане отслабена.

Дълготрайната безработица продължава да нараства въпреки повишаването на заетостта като цяло. България продължава да е изправена пред едно от най-високите равнища на бедност и неравенство на доходите в ЕС. Това се казва в доклада на Европейската комисия за икономическите и социални предизвикателства пред страната ни за 2016 г., цитиран от БГНЕС.

“Необходимата фискална консолидация подтиска вътрешното търсене, а все още съществуващите рискове оказват разубеждаващ ефект по отношение на частните инвестиции, въпреки здравословния растеж на нетния износ и положителните тенденции на пазара на труда”, се казва в анализа. “Предвид все още слабия потенциален растеж, спадът на усвояването на средствата от ЕС води временно до забавяне на растежа на БВП до 1½ процента през 2016 г. Растежът се очаква да се увеличи до 2 % през 2017 г. с подновеното ускоряване на изпълнението на проектите на ЕС. Поради кризата равнището на потенциалния растеж на България намаля с над 50%, като по този начин спря сближаването с другите икономики по отношение на реалните доходи”, се посочва в доклада.

Двигатели на растежа и перспективи

Очаква се след спад през 2016 г. растежът да се възстанови през 2017г., но икономиката продължава да бъде отслабена. Производството нарасна с над 2 % на годишна основа през първите три тримесечия на 2015 г., подкрепяно главно от силното увеличение на нетния износ и на публичните инвестиции. Според зимната прогноза на Европейската комисия за 2016 г. се очаква реалният БВП да се е увеличил с 2,2% през 2015 г., като спадне на 1,5% през 2016 г. с намаляването на финансираните от ЕС инвестиции, преди да се увеличи до 2,0 % през 2017 г.

Потреблението на домакинствата се предвижда да продължи да нараства умерено през 2016 и 2017 г., подкрепено от слабо подобрява не на условията на пазара на труда и на заплатите. Очаква се нетният износ да влияе положително на растежа през цялото време, макар и в намаляваща степен. Въпреки това безработицата продължава да бъде висока и икономиката остава под потенциала си през цялото време. Възстановяването досега все още не беше достатъчно силно, за да повлияе положително на икономическото сближаване с държавите от региона. В сравнение със сходните икономики България отбеляза значително по-слаби резултати от началото на кризата, както по отношение на растежа на БВП, така и на БВП на глава от населението.

Сближаването на доходите може да се възобнови само ако потенциалът за растеж бъде укрепен. Кризата нанесе тежък удар на икономиката. Тя намали значително нивото на потенциалния растеж, макар и вероятно от неустойчиво високо равнище преди кризата. Натрупването на капитал, особено в корпоративния сектор, намаля значително и общата факторна производителност спадна. Макар че все още прекомерната задлъжнялост на корпоративния сектор намалява, частните инвестиции остават ниски.

Инфлация

Инфлацията все още е рекордно ниска. От средата на 2013 г. преобладава дефлационна тенденция в резултат на спад на цените на суровините на международните пазари, слабото вътрешно търсене и намаленията на административно регулираните цени. Предвижда се инфлацията да остане отрицателна през 2016 г. и под средното равнище за ЕС. Обезцененото евро и увеличаването на паричната маса на Европейската централна банка обаче, заедно с неблагоприятните условия на пазара на труда, би трябвало обаче да окажат известен инфлационен натиск, като се има предвид, че паричната единица е фиксирана спрямо еврото. Въпреки това средата на ниска инфлация прави по-трудно за частния сектор и правителството да намалят съотношенията на задълженията си поради бавния растеж на номиналния БВП и на доходите.

снимка: impresa.pt

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)