158233

ЕС с нови цели за CO2 емисиите от леки автомобили и микробуси

13 ноември 2017

Европейската комисия предприе решителна стъпка напред в изпълнението на ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение за обвързващо вътрешно намаляване на емисиите на CO2 с поне 40% до 2030 г., информира greentech.bg. С влизане в сила на споразумението, международната общност пое ангажимент за преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, а автомобилната промишленост претърпява дълбоки промени. ЕС трябва да се възползва от тази възможност и да стане световен лидер, докато държави като Съединените щати и Китай постигат напредък много бързо.

Ето един пример за това: Делът на ЕС в световните продажби на нови леки пътнически автомобили е намалял от 34% преди финансовата криза (2008/2009 г.) до 20% към днешна дата. За да се поддържат пазарните дялове и да се ускори преходът към превозни средства с ниски и нулеви емисии, Комисията предлага нови цели за средните емисии на CO2 от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС, които ще се прилагат съответно от 2025 г. и 2030 г.

С предложенията, обявени миналата седмица, се установяват амбициозни, но реалистични и приложими правила, които да помогнат за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между участниците от промишлеността, извършващи дейност в Европа. С пакета също така ще се определи ясна посока към постигането на договорените ангажименти в рамките на Парижкото споразумение. Както за новите автомобили, така и за новите микробуси средните емисии на CO2 ще трябва да бъдат с 30 % по-ниски през 2030 г. в сравнение с тези през 2021 г.

Пакетът „Чиста мобилност“ включва следните документи:

– Нови стандарти за CO2, които ще помогнат на производителите да възприемат иновациите и да започнат да предлагат на пазара превозни средства с ниски емисии. Предложението също така включва цели за 2025 г. и 2030 г. Междинната цел за 2025 г. гарантира, че още от настоящия момент се дава силен тласък на инвестициите. С целите за 2030 г. се предоставя стабилност и се дават дългосрочни насоки за запазване на потока от такива инвестиции. Тези цели помагат за стимулиране на прехода от традиционните превозни средства с двигател с вътрешно горене към екологично чисти превозни средства.

– Директивата за екологично чистите превозни средства ще насърчава решенията за чиста мобилност при процедурите за възлагане на обществени поръчки, като по този начин ще осигури солидни стимули за търсенето и за по-нататъшното внедряване на решения за чиста мобилност.

– План за действие и инвестиционни решения за трансевропейското разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива. Целта е националните планове да станат по-амбициозни, да се увеличат инвестициите и да се повиши приемането от страна на потребителите.

– Прегледът на Директивата относно комбинирания транспорт, която насърчава комбинираното използване на различни видове товарен транспорт (например камиони и влакове), ще улесни предприятията да се ползват от стимули и следователно ще насърчава комбинираното използване на камиони и влакове, шлепове или кораби за транспорт на стоки.

– Директивата за услугите в областта на пътническия автобусен транспорт, която цели да стимулира развиването на автобусни линии на дълги разстояния в Европа и да предложи алтернативни варианти на използването на лични автомобили, ще допринесе за допълнително намаляване на емисиите от транспорта и задръстванията по пътищата. По този начин ще бъдат предложени допълнителни, по-качествени и по-достъпни възможности за мобилност, по-специално за хората с ниски доходи.

– Свързаната с автомобилните акумулатори инициатива има стратегическо значение за цялостната промишлена политика на ЕС, за да може бъдещите превозни средства и други решения в областта на мобилността и техните компоненти да бъдат изобретявани и произвеждани в ЕС.

Предстои предложенията за чиста мобилност да бъдат изпратени на съзаконодателите и Комисията призовава всички заинтересовани страни да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират бързото приемане и прилагане на тези различни предложения и мерки, така че възможно най-скоро и в максимална степен да бъдат извлечени ползи за промишлеността, предприятията, работниците и гражданите на ЕС.

снимка: aboutsigns.ca

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)