Контакти София 1404 Славовица 51Е, Резиденция Анастасия, Офис 1

телефон:
+359 2 80 87 180, вътр.307
мобилен: 
+359 899 0000 80
+359 893 3599 99
е-mail:
editorial@inlife.bg

inlifebg@gmail.com
facebook.com/inlifebg