12835026_459947770871044_1130119619_n

Най-ценната и най-преследваната корона в световната история – тази на Свещената Римска Империя

12 януари 2020

Знаете ли коя е най-ценната, най-преследваната, най-пътешествалата през ръце, векове и съдби имперска корона? Тази на Императора на Свещената Римска Империя. Тя е короната на една мечта, която никога не става реалност, но въпреки това е безценен трофей на властта, към която най-много монарси и владетели в световната история са се стремяли. От  основателя й Отон Велики до  Хитлер…Всъщност, тя не е нито свещена, нито римска, нито пък е на империя.

12788090_459947754204379_1629914026_n

Днес искаме да ви разкажем за нея…

Какво всъщност е Свещената Римска империя? Това е Средновековното наименование на германските въжделения за държавност и владичество над света. А тези амбиции не са никак малки и краткотрайни – те съществуват в периода 962 – 1806 г.! Даже и след това…Това е период, в който в границите на тази германска мечта за Свещена Римска Империя се обединяват много територии в Европа - Германия(която се  явява нейното ядро), Северна и Централна Италия, Нидерландия, Чехия, както и някои райони на Франция, а от 1134 г. формално се състои от три кралства: Германия, Италия и Бургундия. През 1135 г. в империята влиза кралство Чехия.

Империята е основана през 962 г. от източнофранкския крал Отон I Велики и се разглежда като пряко продължение на античната Римска империя и Франкската империя на Карл Велики. Процесите на преобразуване на отделната държава в империя за цялата история на съществуването ѝ така и не са завършени. Свещената Римска империя остава силно децентрализирана държава, със сложна феодална йерархична структура, обединяваща няколкостотин различни по религия, език, култура и степен на самостоятелност териториално-държавни образувания. И всъщност, това никога не е била единна Империя. Но тя си е имала император, чиято титла не е наследствена, а се дава на определен избраник, имала си е корона и свещени реликви.

12834922_459947824204372_203261747_n

В периода на Ранното Средновековие, когато Европа е раздробена на множество феодални владения, без статута на държави, понятието  Свещената Римска империя има характер на химера – някакво имагинерно феодално държавническо устройство, в което владетелите на отделните феоди просто претендират за върховната власт в християнския свят.Това е период, в който Папския престол все още воюва за влияние и това разделение дава почва за увеличаване на властта на местните владетели в Германия. В Късното Средновековие Ватикана вече е стабилна и надделява.

В продължение на цялото си 850-годишно съществуване, Свещената Римска империя си остава йерархично държавно образувание от феодален тип. Тя никога не успява да придобие характер на национална държава като Англия или Франция, и така и не достига до висока степен на централизизация на властта. Или казано по друг начин – големи полунезависими херцогства, княжества, епископства и графства, свободни градове, малки абатства и незначителни рицарски владения – всички те със своите права и идентичност, обединени под идеята за абсолютизъм. За император и Свещена империя! При това не каква да е, а Римска! А тази абсолютна власт има и своите задължителни атрибути – корона, наметало, титули, свещени одежди. Които от 10 век, та чак до 19 век остават неизменни – едни и същи и уникално свещени!

И така си минават вековете – Свещената Римска империя има правила, но всяко княжество или обединение, съпричастно с нея си има своите! Има а идеята, короната и правилата, с които уж всички се съобразяуват, но всъщност не съвсем! За справка – историята на Австрия, Прусия или Бавария…

12825094_459947734204381_725651405_n

Определението „Свещена“ отразява дълготрайната идея за Германия като естествен хегемон на християнския свят и най-могъщ светски защитник на папския престол и християнската църква от иноверски посегателства и заплахи, а съчетанието „Римска империя“ съдържа представата за реставрация и обновление на единната универсална империя на цивилизованите народи, получила своя завършен вид през епохата на античната Римска империя.

Та тази „империя“(с кавички или без?) възниква през 962 г. Свещената Римска империя претендира за приемник на Римската империя и франкската империя на Карл Велики, и се опитва да се превърне в универсално държавно образувание, което да обедини целия европейски християнски свят. Отон I Велики, първият монарх на империята, използва титлата Imperator Romanorum et Francorum . Въпреки, че ядрото на империята винаги е била Германия, нейният сакрален център е Рим. В този град, до 16 век се провеждат коронациите на императорите, и именно от Рим, по средновековните представи, произтича тяхната божествена власт. Монарсите на Свещената Римска империя претендират за върховната духовна власт на територията ѝ и за ролята на защитници и покровители на европейската християнска църква.

12834626_459947807537707_1076491841_n

Посочването на „германската нация“ в титлата на императора започва да се използва през средата на 15 век, когато повечето негермански земи са загубени и империята започва да се възприема повече като национална немска държава. Първите сведения за използването на титлата са от 1486 г. на император Фридрих III. Крайната форма на името си, империята придобива в началото в 16 век: през 1512 г. Максимилиан I, в обръщението си към Райхстага, за първи път официално използва името „Свещена Римска империя на германската нация“.

Към средата на 18 век, империята губи и последното останало ѝ влияние в Италия, императорът е лишен от прерогативите си в църковната сфера, а тенденциите на дезинтеграция фактически превръщат Германия в конгломерат от полунезависими княжества. Това дава повод на Волтер да заяви, че Свещената Римска империя вече не е „нито свещена, нито римска, нито империя“.

Доколкото през по-голямата част от съществуването си, Свещената Римска империя се явява единственото държавно образувание в Западна Европа, чиито монарх носи титлата „император“, тя често е наричана просто „Империята“. През 19 век, след образуването на Германската и Австрийската империи, е наричана просто „Старата империя“. Но тук идва на власт Хитлер в Германия и превръща в култ идеята за Свещената Римска империя. Защо неговото управление е наричано Третия райх ли? Ами защото първата е Римската империя – ясно, Свещената средновековна римска империя е Втория Рай, а неговите властови имперски амбиции най-логично са „Третия райх“!

Идеята за империя - единна държава, обединяваща целия цивилизован и християнски свят, произлиза от времето на Древния Рим. Е, да, ама през 10 век вече няма и следа от нея! Остава само идеалистичния модел за  Царството Божие, най-добрия модел на организация на една държава, чиито владетел поддържа мира и спокойствието в християнските страни, защитава и се грижи за просперитета на църквата и организира защитата срещу външни заплахи. Така се ражда идеята за тази имагинерна империя, която, обаче именно от това време има своята корона!

12835026_459947770871044_1130119619_n

Красива е, нали! Това със сигурност е най-бленуваната и мечтана корона! В съкровищата на европейските монарси има много специални и ценни корони. И английските корони с Кохинор или без, и короните на френските, датските, австрийските, руските монарси са ценни, но… Една е короната на Свещената Римска империя. И тя сега е пред вас!

Щастливи сме от удоволствието In LIFE да е оторизирана медия в Съкровищницата на Хабсбургите във Виена, където днес се пази тази корона. Управлението на музея ни допусна учтиво да я заснемем и да разкажем за нея! Това ни харесва!

И сега вече за короната! Първият владетел в средновековна Европа, който се сдобива с короната на древните римски императори, е Карл Велики. В знак на признателност за неговите лични заслуги около превръщането на християнската църква в най-голямата обществена сила сред германските племена и гало-романското население, през 800 г. папа Лъв III го дарява с императорска титла. Така се ражда ето тази корона, която виждате от снимките ни. След смъртта на големия франкски владетел и обединител на западноевропейското пространство настъпва бърз упадък на държавното единство, продължил над едно столетие (IX, докъм средата на X век). Франкската държава се разпада на три части - Източно франкско кралство (Германия), Западно франкско кралство (бъдещата Франция), и Лотарингия (земята на Лотар, внук и наследник на Карл Велики).

Делбата на наследството на Карл Велики оставя дълбока следа в германската и общоевропейска история, като прекроява съдбата на многолюдни племенни общности с иначе еднаква кръв, език и нрави. Към средата на 10 век на една изконно германска династия – Саксонската, е предопределено да възвърне блясъка на римската корона и духовния престиж на признат от всички християни общоевропейски хегемон. Отон  съвсем справедливо наречен Велики, в ред отношения може да се сравнява с фигурата на самия Карл Велики слага на главата си тази корона.

И така започва пътешествието й по главите на най-големите за времето си монарси от европейската история….

12833340_459947777537710_1099811326_n

Ритуалът на помазание на  Карл Велики е подет и превърнат от Отон Велики в своеобразна културна норма и държавно-правна традиция. Посвещаването на германските крале в имперско достойнство се състои от: тържествена литургия в папската базилика „Св. Петър“, помазание в присъствието на висши духовни и светски сановници, както и коронясване с короната на римските императори от ръцете на римския първосвещеник – единственият законен пазител на символите на Вечния град и Римската империя.

От този миг нататък благословията на Римския престол – най-високата и авторитетна духовна институция сред християните, по един незрим и дълбоко символичен начин преобразява краля на германците от владетел на един отделен народ в законен наследник и правоприемник на „световната“ Римска империя. Да, сложно е! Колкото е и сложно цялото средновековно развитие на Европа. В разцвета на Хабсбургската династия, управлявала силната за времето си Австро-Унгарска Империя, всеки един от владетелите й се е окичвал и с тази корона! И така във вековете, когато след края на монархическото управление във Австрия короната кротко е положена във съкровищницата в двореца на Хабсбургите в центъра на Виена.

adolf-hitler

Но Хитлер много е чел и е изучавал теорията за Свещената Римска империя и историческите й превъплъщения. И той неистово се стреми именно към тази корона, която да възцари на Земята Третия райх и да го превърне в Новият император на Свещената Римска империя.

Той окупира Австрия точно на 12 март 1938. Тогава в страната нахлуват войските на Вермахта,  точно в деня, в който е била коронацията на Карл Велики за Свещен император на Римската империя векове назад. Много преди войските на Хитлер да навлязат в Австрия, той изпраща спец части на Гестапо пред вратите на Съкровищницата на Хабсбургите, която се намира в сърцето на Виена, за да пазят короната. И когато той влезе във Виена, да я постави на главата си! Така и става! Австрия е превзета за минути, короната е взета от съкровищницата и му е занесена лично! Хитлер вече е император на неосъществената все още, но бленувана германска вариация на господство над света!

Anschluss Österreich, Wien

А после….“горката“ корона преминава пътя си през скривалища и бункери, остава в ръцете на Хитлер през цялата унищожителна Втора Световна война, за да бъде открита от съюзническите сили – по точно американците, в едно подземие в Нюрнберг – хранилище на редица световни културно-исторически ценности, заграбени от нацистите.

Не си мислете, че след откриването й американците бързо и лесно са я върнали на мястото й в музея! Трябвало е да минат години в политически борби, говорения и ултиматуми, за да се върне тази корона в двореца на Хабсбургите във Виена.

И днес тя кротко и бляскаво ви поздравява от своя брониран стъклен сейф, за да ви разказва за историята на една бленувана и никога неосъществена империя…

текст и снимки: Валерия Симеонова

 

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)