green_forest_3_of_3_by_sketchbookuniverse-d6trm5m (1)

Днес е Международен ден на горите

21 март 2015

Горите също си имат официален празник и какъв по-подходящ ден  от астрономическото начало на пролетта – 21 март.

autumn_forest_1_of_3_by_sketchbookuniverse-d710qt2

Общото събрание на Организацията на Обединените нации обяви 21 март за Международен ден на горите. Той се отбелязва от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. На този ден в цял свят ще бъдат проведени редица събития, които ще представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите, които са основен фактор за повишаване качеството на живот, чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени и др.

Честванията тази година се провеждат под мотото „Горите като източник на прехрана – осигуряване на прехрана за гората“. Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието. В продължение на векове горите са били източник на храна, влакна, средство за препитание, източник на дървесни, недървесни ресурси и вода. Горите са от основно значение за адаптирането към изменението на климата.

jungle_waterfall_2_of_3_by_sketchbookuniverse-d76cgxz

Горите са една от основните екосистеми на Земята. Ето защо ще ви представим няколко любопитни факти за горите. Знаете чи, че:

 - Дървесните гори покриват около 9,4% от територията на Земята и около 30% от площта на сушата, като в миналото те са достигали около 50% от площта на сушата;

- Горските екосистеми обхващат цялата съвкупност от горски организми (дървета, храсти, треви, гъби, бактерии, животни, включително хората), заедно с техния естествен субстрат (заобикалящите ги въздух, вода, почви, органична материя и скали), които си взаимодействат в рамките на определени териториални (пространствени) граници;

- Горите играят важна роля в живота на хората като източник на разнообразни ресурси — те натрупват въглерод, регулират климата, пречистват водите и възпрепятстват природни бедствия, като наводненията например;

- Гората има три етажа - горен етаж, включващ короните на дърветата, долен етаж, който от своя страна обхваща няколко пласта — на храстите, на тревите, на мъха и почвените микроорганизми и трети – междинен етаж от по-ниски дървета;

- Още през 12 век в Германия е била издадена първата заповед за забраняване изкореняването на определени гори . По късно подобни заповеди са издадени и за други райони на Германия, а също така и в Австрия;

- Първите наредби за разделянето на нискостъблените гори на „редовни годишни сечища“. Именно тази наредба се оказва основата на науката за регулиране ползването на горите „Лесоустройство“;

- В периода 15-17 век се появяват първите горовладелци и стремеж за осигуряване на високи доходи от горите;

- През 18 век започва интензивна експлоатация и влошаване на екологичната среда, и общото състояние на горите, значително се намалява тяхната площ.

Текст: В.Симеонова
снимки: let.at

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)