transport

42 жалби са подадени в съда срещу поскъпването на билета за градски транспорт в София

28 май 2016

Общо 42 жалби срещу поскъпването на билета за градския транспорт в София, което трябва да влезе в сила от 1 юни, са подали граждани в Административния съд на София-град.

Жалбите са и от граждани, и от юридически лица и не са с идентично съдържание, но във всички се оспорва изцяло решението на Столичния общински съвет (СОС), с което беше изменена Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, съобщава „Правен свят”.

По всички жалби ще бъде образувано едно дело, което ще се гледа от тричленен състав на съда.

Никой от жалбоподателите не е поискал спиране на действието на измененията.

Решението за увеличение на цената от 1 лв. на 1,60 лв. беше взето на 14 април от Столичния общински съвет. Това стана с гласовете на общинарите от ГЕРБ, СДС и ДБГ. Решението на съвета е новата цена да влезе в сила от 1 юни, като преди това тя не беше променяна в продължение на 7 години. Освен цената за единично пътуване, от 8 на 12 лв. се вдига и тази на талона от 10 билета.

От БСП сезираха областния управител на София Веселин Пенев с искане да върне за ново обсъждане в Общинския съвет измененията на наредбата.

Пенев обаче не видя нищо незаконосъбразно в тях. Според него не е проблем, че СОС е посочил за правно основание на промените чл. 21 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Този текст от закона предвижда, че Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. „Доколкото наредбата касае промени в приходната част на търговски дружества, чийто принципал е СОС и предвид факта че „имущество“-то от правна гледна точка представлява съвкупност от веществените и невеществените стопански активи, с които разполага стопанският субект, считам че посочената разпоредба е приложимата правна норма“, заяви областният управител.

Той отхвърли и твърдението, че няма икономическа аргументация за новата цена. И прие за такава новия параграф в наредбата, който гласи: „Цените на превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община се определят, съгласно утвърдените с Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за съответните приходи и разходи за дейността“.

Що се отнася до аргумента на БСП, че не е направен анализ за съответствие на измененията в наредбата с правото на Европейския съюз, Пенев признава, че в мотивите към решението на СОС не е посочен конкретно Регламент № 1370/2007 г. Но изтъква, че в тях е коментирано, че са предвидени множество гаранции за сигурността и безопасността на гражданите, ползващи услугите на транспортните оператори, а това са аргументи от регламента.

„Спазени са изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за публикуване на проекта на интернет-страницата на съответната институция на 28 януари 2016 г., ведно с мотивите към него и предоставяне на заинтересуваните лица на 14 дневен срок за становища и предложения по проекта преди внасянето му за гласуване в компетентния орган, който срок изтича на 13 април 2016 г.“, твърди още Пенев.

Освен, че вдигнаха цената билета и талона, на 14 април общинските съветници одобриха и три нови превозни документа и намалиха цената на годишната карта със 135 лв. Така тя вече ще струва 365 лв. т.е. по един лев на ден. Новите карти са „Метро плюс“ – за метро и една линия наземен транспорт на цена от 43 лв., тридневна карта за всички линии от 10 лв. и карта „София“ с отстъпки при посещения на културни и исторически забележителности от 20 лв. Комбинираната карта за транспорт и музеи влиза в сила от 1 октомври 2016 г.

С измененията глобата за нередовен пътник беше увеличена от 20 лв. на 40 лв., а актът – от 100 лв. на 200 лв.

снимка: mobile.1080.plus

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)