unnamed (7)

Заключителна международна конференция по проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“

17 ноември 2016

На 8-9 ноември в Париж се проведе заключителна конференция по проект „Обучение на професионалисти за работа с деца в грижа“, който се изпълнява в 7 държави (България, Румъния, Хърватска, Естония, Латвия, Италия, Франция и Унгария) впартньорство от международната и местните организации на „SOS Детски селища“, Съветът на Европа, Eurochild и партньори от всяка държава, включени в националните групи за управление и подкрепа на проекта. Партньори за България са институцията на Омбудсмана на Република България, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Лумос и Национална мрежа за децата.
Основната целна проекта е да повиши капацитета на специалистите, които работят с деца в грижа да прилагат в своята работа подход, основан на правата на децата. Проектът предвижда провеждането на обучения за специалисти, работещи с деца в грижа с цел повишаване на капацитета им като професионалисти и увеличаване на участието на децата и младежите в процесите, касаещи вземането на ключови решения за тяхното бъдеще.

В рамките на двугодишния период за изпълнение е разработен наръчник и програма за обучение по темата „права на децата“ на професионалисти, които работят с деца в алтернативна грижа, както и са проведени дейности за тяхното консултиране с млади хора в грижа и обучения във всяка една от 7-те държави.
В България, обучителната програма е пилотирана в пет области в страната с участието на различни групи специалисти като приемни родители, работещи в домове и резидентни услуги (центрове за настаняване от семеен тип; домове за деца, лишени от родителски грижи, преходно жилище), социални работници от отдели „Закрила на детето“.  В резултат на анализа от проведените обучения са изготвени препоръки, които са насочени към осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта.

Препоръките бяха дискутирани и по време на международната конференция, като участниците се обединиха, че обученията по правата на детето трябва да бъдат част от задължителната професионална подготовка на различните специалисти, работещи с деца. От страна на България участие в конференцията взеха г-жа Диана Ковачева, зам.омбудсман, Петя Димитрова от Държавната агенция за закрила на детето, Анета Тенева от Лумос – България, Румен Аврамов, Доника Колева и Деница Аврамова от SOS Детски селища България и Дани Колева от Национална мрежа за децата.

Препоръките за осигуряване на устойчивост на разработената обучителна програма ще бъдат обсъдени и като част от дневния ред на националната заключителна конференция по проекта, която ще се състои на 22 ноември в хотел „Рамада“ – гр. София.

 

Освен подкрепата си за включване на темата за правата на децата като част от базовата подготовка на специалистите, работещи с деца, в редица свои становища и доклади

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)