проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

In memoriam: Проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

10 септември 2018

Колегите на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова разпространиха тъжната новина. Тя е починала сутринта на 9 септември на 94 години. Родена в Царство България през 1924 г., тя става свидетел на цяла епоха.

Проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова е удостоена с титлата Doctor honoris causa от университетите в Букурещ през 2003 г. и Велико Търново – през 2004 г., като признание за научните й достижения и преподавателска работа. Дългогодишната й дейност в научно-изследователската сфера включва освен проучвания за средновекото българско и византийско минало, също така превеждането на гръцки и латински извори. Работи активно за развитието на изследователската дейност в Института по балканистика при БАН, секция „Балканите през Средновековието”. Редактор е на списание „Etudes balkaniques” и поредицата „Studia balcanica”. Плодотворна е и работата й като вицепрезидент на Международната асоциация за проуване на Югоизточна Европа. Удостоена е със званието почетен председател на Асоциацията на на византинистите и медиевистите в България.

Работата ѝ е свързана със средновековната българска, балканска и византийска история, като от многобройните й изследвания могат да се оформят няколко тематични кръга: ранносредновековна история на Византия, Балканите и България; Кирило-Методиевска проблематика, етно-политически промени на Балканите през средните векове; влиянието на византийската култура върху средновековна България и другите славянски страни; градовете и градския живот в средновековните Балкани; концепцията за „Втория” и „Третия” Рим във византийската и славянската книжовна традиция; проблемите на византийската и средновековната идеология; изследването на византийската агиография; някои проблеми на историческата агиография; историографията на византинистиката и балканската медиевистика и др.

Автор е на редица монографии, многобройни студии, статии и съобщения, публикувани в авторитетни български и чуждестранни периодични и други издания като „Исторически преглед”, „Etudes balkaniques”, „Bulgarian Historical Review”, „Palaeobulgarica”, „Byzantinische Zeitschrift”, „Byzantinoslavica” и др.

Въпреки напредналата възраст, дори след навършването на 90 години, проф. Василка Тъпкова-Заимова участваше активно в научния живот, издаваше книги, изнасяше лекции и доклади, участваше в сбирките на Асоциацията на на византинистите и медиевистите в България. Отиде си един великолепен човек и забележителен учен.

Поклон пред паметта ѝ!

снимка: Проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова на конференцията в чест на нейната 90-годишнина, проведена в СУ „Св. Климент Охридски”/СУ

Ако сте харесали сайта ни, станете наш приятел във Facebook, за да получавате винаги нова и актуална информация.

Сподели статията в:

Още по темата

Остави своя коментар през Facebook

Публикувайте коментар

Харесвай тази страница :)