Желязка Стефанова

Желязка Стефанова: Бог дели ли ни?

In FOCUS

Тя ще навърши утре 24 години, учи специалност „Право“ в Югозападния Университет „Неофит Рилски“ и …

Желязка Стефанова: Бог дели ли ни?

In FOCUS

Тя ще навърши утре 21 години, учи специалност „Право“ в Югозападния Университе „Неофит Рилски“ и …

Харесвай тази страница :)